Gradimo projektne pisarne za

realizacijo strategij organizacij

  • Želite večjo realizacijo strategije podjetja? Optimizirajte upravljanje portfelja projektov.
  • Se srečujete s pritiski, stresom, ''multitaskingom'', nezadovoljstvom, imate občutek nemoči, nekontrole, je projektov enostavno preveč ali premalo ljudi za izvedbo?
  • Vzpostavite projektno pisarno (PMO), ki bo ustvarjala vrednost portfelja projektov in povečala učinke realizacije strategije podjetja.

Uspeh vaše Projektne pisarne (PMO) se začne tu

Dobrodošli v PMOexpert, kjer verjamemo, da je projektno vodenje in predvsem upravljanje portfelja projektov skozi PMO, ključ do visokih učinkov ter doseganja VREDNOSTI organizacije.


Gradimo prioritetno iz naslova vaših poslovnih potreb, da vzpostavimo vse potrebne funkcije projektne, strateške ali investicijske pisarne. Vam pomagamo, svetujemo in vas izobrazimo.

Projektni vodja / podpora

Vodenje/podpora projektne pisarne ni enako Vodenju projekta!

Projektni Manager mora postati predvsem podjetniško naravnan Leader.

  • Vzpostavimo vam projektno pisarno in vas naučimo vodenja in komunikacije v poslovnem jeziku.
Vodja PMO

Veste kako postaviti/izboljšati PMO, zagotoviti in pokazati njen učinek, vrednosti projektov in pisarne, da si pridobite ali izboljšate zaupanje in podporo vodstva.

  • Vašo pisarno prenovimo in vas mentoriramo ter coachamo, tako da lahko samostojno dosežete vašo strokovno zrelost in zrelost organizacije.
  • Ločeno izvedemo tudi samo analizo stanja, da si postavite neodvisno ogledalo.
Vodstvo

Nenehne poslovne spremembe prinašajo izzive in diktirajo strategijo. Poravnani projekti s strategijo izboljšajo izkoriščenost virov, realizacijo - ROI in konkurenčnost organizacije.

  • S pisarno, ki vzpostavi upravljanje portfelja projektov pridobite transparentnost, ki vas podpre pri odločanju, da lahko dosegate večje poslovne učinke z enakimi resursi.

Izdelajte vašo PMO strategijo

Ključ PMO strategije je, da ta odgovarja na poslovne potrebe (strategijo) organizacije, da rešuje probleme in izzive organizacijskih enot.


Pravilno postavljena PMO strategija, vzpostavi prave funkcije projektne pisarne, ki naredijo in pokažejo izdelke in učinke projektne pisarne ter vrednosti za organizacijo.


Tu smo, da vam na tej poti, pomagamo, svetujemo, vas usposobimo.

Ne veste zakaj in kako bi se lotili izziva projektne pisarne?

Z veseljem vam ponudimo brezplačen nasvet